Jadual Temuduga SPA 2023 (Dikemaskini)

Senarai terkini jadual temuduga spa 2023. Semak panggilan temuduga spa anda sekarang! (Akan dikemaskini jika ada panggilan baru)

jadual temuduga spa 2023
Jadual Temuduga SPA 2023

SEMAKAN JADUAL TEMUDUGA SPA 2023

PEGAWAI PSIKOLOGI GRED S41 DI JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 28 Mac 2023 – 5 April 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220282
JURUTERA GRED J41 DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN KERAJAAN TEMPATAN
Tarikh Temu Duga: 21 Mac 2023 – 31 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220279
PENOLONG PEGAWAI PERIKANAN GRED G29 DI JABATAN PERIKANAN MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 20 Mac 2023 – 29 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220280
PEMBANTU VETERINAR GRED G19 DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI MELAKA
Tarikh Temu Duga: 20 Mac 2023 – 21 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220041
PEMANDU KENDERAAN GRED H11 DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PERLIS
Tarikh Temu Duga: 20 Mac 2023 – 21 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220031
BENTARA PARLIMEN GRED N11 DI PARLIMEN MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 20 Mac 2023 – 21 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220042
PEMBANTU AWAM GRED H11 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA (SABAH)
Tarikh Temu Duga: 13 Mac 2023 – 16 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220035
PEMBANTU ARKIB GRED S19 DI ARKIB NEGARA MALAYSIA (SEMENANJUNG)
Tarikh Temu Duga: 13 Mac 2023 – 16 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220046
ARKITEK GRED J41 DI KEMENTERIAN KERJA RAYA MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 2 Mac 2023 – 15 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220244
PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 1 Mac 2023 – 17 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20230017
PEGAWAI PERUBATAN GRED UD43 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 1 Mac 2023 – 17 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20230017
PEGAWAI PERGIGIAN GRED UG41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 5 Mac 2023 – 16 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20230018
PEGAWAI FARMASI GRED UF41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 5 Mac 2023 – 17 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20230016
PENOLONG PEGAWAI PENGUATKUASA GRED KP29 DI JABATAN PENGANGKUTAN JALAN
Tarikh Temu Duga: 26 Februari 2023 – 2 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220204
PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41 (KEJURUTERAAN MIKROELEKTRONIK) DI AGENSI NUKLEAR MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 2 Mac 2023 – 7 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220265
PENGHANTAR NOTIS GRED N11 DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI MELAKA
Tarikh Temu Duga: 1 Mac 2023 – 2 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220037
PEGAWAI PENGUATKUASA GRED KP41 DI JABATAN PENGANGKUTAN JALAN
Tarikh Temu Duga: 2 Mac 2023 – 3 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220203
PENOLONG PEGAWAI KAWALAN ALAM SEKITAR GRED C29 DI JABATAN ALAM SEKITAR
Tarikh Temu Duga: 27 Februari 2023 – 3 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220268
PEGAWAI UNDANG-UNDANG GRED L41 DI JABATAN PEGUAM NEGARA
Tarikh Temu Duga: 27 Februari 2023 – 10 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SP20220001
JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT19 UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) (SEMENANJUNG)
Tarikh Temu Duga: 27 Februari 2023 – 03 Mac 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220008
JURUTEKNIK KOMPUTER GRED FT19 UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)
Tarikh Temu Duga: 27 Februari 2023 – 2 Mac 2023
Link Semakan

Sabah: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220009
Sarawak: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220010
PEMBANTU PEMULIHARAAN GRED S19 ARKIB NEGARA MALAYSIA (SEMENANJUNG)
Tarikh Temu Duga: 21 Februari 2023 – 23 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td_v1/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220045
PEREKA GRED B29 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
Tarikh Temu Duga: 20 Februari 2023 – 22 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20200229
PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S41 KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH (SEMENANJUNG)
Tarikh Temu Duga: 16 Februari 2023 – 24 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20210172
PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S41 KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH (SARAWAK)
Tarikh Temu Duga: 16 Februari 2023 – 24 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20210174
JURUUKUR GRED J41 JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
Tarikh Temu Duga: 15 Februari 2023 – 24 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220260
PENOLONG PEGAWAI PERUBATAN GRED U41 KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 20 Februari 2023 – 23 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220267
PEGAWAI PENYELIDIK GRED Q41 (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK) AGENSI NUKLEAR MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 13 Februari 2023 – 15 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220263
PEMBANTU PENYEDIAAN MAKANAN GRED N19 KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA (MINDEF) SERTA DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN (SEMENANJUNG)
Tarikh Temu Duga: 19 Februari 2023 – 23 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220021
PEGAWAI METEOROLOGI GRED C41 (MATEMATIK) JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 15 Februari 2023 – 24 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220206
PENGAWAS HUTAN GRED G19 JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA (SEMENANJUNG)
Tarikh Temu Duga: 9 Februari 2023 – 10 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220028
PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN) GRED W19 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM DAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA SERTA DI PELBAGAI KEMENTERIAN/JABATAN (SEMENANJUNG)
Tarikh Temu Duga: 12 Februari 2023 – 17 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SS20220032
PERANGKAWAN GRED E41 DI JABATAN PERANGKAAN MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 07 Februari 2023 – 17 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220227
PEGAWAI KEBUDAYAAN GRED B29 DI KEMENTERIAN PELANCONGAN, SENI DAN BUDAYA
Tarikh Temu Duga: 07 Februari 2023 – 14 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20200230
PEGAWAI BELIA DAN SUKAN GRED S41 DI KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN
Tarikh Temu Duga: 07 Februari 2023 – 22 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20210254
PENERBIT RANCANGAN GRED B41 DI JABATAN PENYIARAN MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 06 Februari 2023 – 16 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20210160
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29 (TAHFIZ AL-QURAN) DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI MELAKA
Tarikh Temu Duga: 3 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220258
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29 (BAHASA ARAB) DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI MELAKA
Tarikh Temu Duga: 2 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220257
PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN GRED DG29 (PENGAJIAN ISLAM) DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI MELAKA
Tarikh Temu Duga: 7 Februari 2023 – 8 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220246
PEGAWAI PEMBANGUNAN MASYARAKAT GRED S41 DI KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH (SABAH)
Tarikh Temu Duga: 25 Januari 2023 – 3 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20210173
PENOLONG PEGAWAI PENILAIAN GRED W29 DI JABATAN PENILAIAN DAN PERKHIDMATAN HARTA
Tarikh Temu Duga: 29 Januari 2023 – 9 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220233
PENOLONG PEGAWAI KESELAMATAN GRED KP29 DI PEJABAT KETUA PEGAWAI KESELAMATAN KERAJAAN MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 25 Januari 2023 – 3 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220005
JURURAWAT GRED U41 DI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 25 Januari 2023 – 2 Februari 2023
Link Semakan: https://online.spa.gov.my/online/jad_td/rs/jadual_temuduga.php?pemerolehan=SM20220229
PEREKA GRED B41 DI KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
Tarikh Temu Duga: 25 Januari 2023 – 27 Januari 2023
Link Semakan:
PENOLONG PEGAWAI BELIA DAN SUKAN GRED S29 DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI MELAKA
Tarikh Temu Duga: 16 Januari 2023
Link Semakan:
PENERBIT RANCANGAN GRED B29 DI JABATAN PENYIARAN MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 16 Januari 2023 – 20 Januari 2023
Link Semakan:
PEGAWAI METEOROLOGI GRED C41 (FIZIK) DI JABATAN METEOROLOGI MALAYSIA
Tarikh Temu Duga: 17 Januari 2023 – 25 Januari 2023
Link Semakan:

Sumber: Facebook Page SPA

SOP Temuduga SPA 3.0, Prosedur Operasi Standard

sop temuduga spa kemaskini 7 oktober 2022

Bacaan penuh di: https://www.ptdexam.com/sop-temuduga-spa-3-0-prosedur-operasi-standard-2022/

Tips Hadiri Temuduga SPA 2023

INFO SPA: TIPS MENGHADIRI TEMU DUGA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

Baca tips-tips yang dikongsikan SPA melalu info graphic.

Lawati: https://www.ptdexam.com/tips-hadiri-temuduga-spa-info-khas-dari-spa/

Perkara Yang Perlu Dielakkan Semasa Temuduga

Berikut ialah perkara-perkara yang sepatutnya anda elakkan ketika berada dalam bilik temuduga. Panel penemuduga bakal tersinggung dengan sikap anda sekiranya anda berbuat demikian.

 1. Bercakap tentang perkara-perkara yang tidak berkaitan atau tiada kena mengena dengan soalan yang ditanya secara berlebihan atau keterlaluan.
 2. Tidak menumpukan perhatian atau fokus kepada salah seorang penemuduga apabila diajukan soalan dari salah seorang panel.
 3. Mengelak daripada menjawab soalan atau mengalihkan perhatian panel penemuduga dengan bercakap tentang perkara lain.
 4. Memandang rendah pada pengetahuan panel penemuduga sehingga merasakan diri anda bijak dari mereka dengan berpandukan cara anda menjawab.
 5. Menggunakan nama-nama orang berpangkat tinggi atau besar dalam sesi temuduga, seolah-olah anda ada orang dalam, supaya panel penemuduga berasa kagum dengan anda.
 6. Mencabar panel penemuduga dengan memberikan soalan yang rumit dan teknikal kepada mereka. Sepatutnya mereka yang menyoal anda.

  Perkara-perkara di atas boleh membuatkan panel penemuduga berasa tidak senang hati dan membosankan. Ini bakal memberi kesan kepada anda. Peluang bakal tertutup kerana sikap anda. Adakalanya anda tidak sedar apa yang anda lakukan tersebut menambahkan lagi rasa meluat orang lain terhadap anda biar pun anda merasakan tindakan tersebut bagus.

Mengawal Emosi Semasa Temuduga

Sekiranya anda dipandang rendah atau dihina, logiknya anda akan berasa marah dan naik angin. Sudah pasti! Ketika berada di bilik temuduga, anda akan ditanyakan soalan-soalan yang membuatkan anda panas hati kerana ia bakal mencabar kewibawaan anda. Ia adalah salah satu strategi panel penemuduga untuk menguji emosi anda. Adakah anda seorang yang penyabar, cepat marah, kurang sabar dan sebagainya.

Anda yang perlu anda lakukan ialah :

 1. Sedari bahawa panel penemuduga sedang menguji anda.
 2. Jawab setiap pertanyaan dengan jelas dan lantang, tidak terlalu laju atau terlalu perlahan.
 3. Ketepikan sikap ego anda, rendah diri semasa ditemuduga.
 4. Tenangkan diri sebelum menjawab soalan.
 5. Senyumlah walau pun ianya sekadar sebuah lakonan, ikhlaskan senyuman anda.
 6. Buktikan kepada panel penemuduga bahawa anda benar-benar minat dengan jawatan yang dipohon.

Anda dinasihat supaya menjawab soalan dengan tenang, ambil masa untuk berfikir sebentar dan mulai menjawab dengan perlahan-lahan. Menjawab dalam keadaan yang terburu-buru hanya akan menyebabkan anda hilang fokus dan emosi tidak dapat dikawal. Boleh jadi anda akan bertengkar dengan penemuduga nanti.

Menjaga Adab Dan Sikap Semasa Temuduga

 1. Elakkan daripada berbohong semasa temuduga.
 2. Sekiranya anda tidak tahu jawapan, elakkan daripada menipu atau mendiamkan diri sahaja. Bersikap jujur sahaja dengan memberitahu anda tidak tahu jawapannya.
 3. Bersedia untuk menceritakan penemuduga tentang keluarga anda, persekolahan, kegemaran dan aktiviti anda.
 4. Jangan berbincang tentang masalah peribadi anda semasa ditemuduga. Ianya tidak berkaitan dengan panel penemuduga dan mereka tak mahu mendengarnya.
 5. Jika disoal tentang pengalaman kerjaya terdahulu, berikan keterangan dengan ringkas, padat dan tepat.
 6. Elakkan daripada memburuk-burukkan bekas majikan anda sama ada dari sektor awam atau sektor swasta yang terdahulu. Kongsikan kisah yang baik-baik sahaja.
 7. Nyatakan kelulusan dan kelayakan anda yang sebenar. Namun usah mendabik dada sekiranya kelayakan dan kelulusan anda amat tinggi.
 1. Anda wajib mengetahui sebahagian dari tugas-tugas yang berkaitan dengan jawatan yang dipohon.
 2. Biar panel penemuduga yang menamatkan sesi temuduga.
 3. Ucapkan terima kasih kepada mereka sebagai tanda penghargaan.
 4. Jangan lupa berjabat tangan dengan panel penemuduga.

Tips Menghadapi Temuduga SPA 2023

Untuk menghadapi temuduga, anda perlu lihat 2 perkara penting iaitu persediaan dan tingkah laku semasa temuduga.
Persediaan

 1. Selidik seberapa banyak yang dapat tentang pekerjaan yang anda pohon itu.
  Sumber-sumber yang boleh membantu anda ialah :
 • Mereka yang bekerja di dalam pekerjaan yang dipohon.
 • Bahan-bahan penerangan kerjaya yang boleh didapati dari pelbagai jabatan, firma dan perpustakaan.
 • Ibu bapa, saudara mara dan rakan-rakan.

  2. Selidik sama ada anda memiliki kelulusan akademik dan kelulusan-kelulusan lain sebagaimana yang dikehendaki bagi pekerjaan yang anda pohon. Jangan semata-mata bergantung kepada nasib.

  3. Jika anda ditemuduga bagi sesuatu pekerjaan yang menghendaki pengetahuan atau latihan khas, anda mungkin disoal tentang perkara tertentu yang berkaitan atau pun diberi satu ujian untuk menilai pengalaman, kemahiran atau kepantasan anda. Dalam hal seperti ini amat berfaedah sekiranya anda mengkaji semula perkara-perkara berkenaan sebelum menghadiri temuduga.

  4. Anda hendaklah mengambil tahu tempat, tarikh dan masa temuduga akan diadakan dan hendaklah berada di tempat temuduga itu 10 minit sebelum sesi temuduga dimulakan. Jangan sekali-kali datang lewat.

  5. Anda pakailah pakaian yang sesuai, bersih dan kemas. Elakkan daripada memakai pakaian yang berwarna-warni dan menjolok mata, berselipar, memakai minyak wangi dan alat solek yang berlebihan.

  6. Kuku jari anda mestilah bersih. Rambut hendaklah pendek dan kemas. Kasut hendaklah bersih dan dikilatkan. Pilih kasut yang biasa dipakai oleh penjawat awam.

  7. Bawa bersama sijil-sijil akademik dari sekolah dan institusi pengajian tinggi, dokumen-dokumen asal dan surat akuan untuk disemak oleh penemuduga. Susun dokumen tersebut dalam fail lutsinar mengikut susunan kelayakan terendah kepada kelayakan yang tertinggi.

  8. Apabila dipanggil masuk ke bilik temuduga, ketuk pintu terlebih dahulu sebelum masuk. Masuk dengan tenang dan mula bersedia untuk ditemuduga.

  9. Sediakan penama dan butiran 2 orang yang mengenali anda dan bukan terdiri dari saudara-mara anda untuk memberikan perakuan terhadap diri anda. Dapatkan keizinan dari mereka terlebih dahulu.

Tingkah Laku Semasa Temuduga

 1. Usah gentar semasa masuk ke bilik temuduga. Buat seperti biasa dan beri ucap salam pagi atau tengahari atau petang. Ini penting bagi menghilangkan rasa gemuruh dan mewujudkan suasana mesra di antara anda dan penemuduga.
 2. Jangan hulurkan tangan untuk berjabat tangan selagi penemuduga tidak bergerak terlebih dahulu.
 3. Duduk hanya apabila disuruh. Selepas anda diarahkan untuk berbuat demikian, ucapkan terima kasih dan duduk dengan postur yang baik dan badan yang tegak.
 4. Elakkan daripada meletak barang-barang atau tangan atau siku anda pada meja penemuduga.
 5. Biarkan kedudukan kerusi yang disediakan, usah alihkannya.
 6. Pastikan kaki anda berada dalam keadaan statik. Jangan goyangkannya atau menggerakkannya ke sana sini.
 7. Tunggu penemuduga memulakan sesi temuduga, jangan anda yang memulakan.
 8. Bertenang dan jawab soalan-soalan yang diajukan tanpa gopoh-gapah. Jawab dengan jelas dan mudah didengar. Gunakan bahasa yang sopan ketika menjawab.
 9. Bercakap sambil memandang ke wajah penemuduga. Jika lebih dari seorang, arahkan jawapan-jawapan anda kepada ketua panel.
 10. Gunakan perkataan seperti Tuan atau Puan pada panel penemuduga sebagai tanda hormat.
 11. Ketika mereka bercakap, jangan sesekali menyampuk dan bertengkar dengan mereka.
 12. Jangan mengunyah apa-apa semasa sesi temuduga sedang berjalan.

Kaedah Penilaian Temuduga

Berikut ialah kadar penilaian yang diberikan semasa temuduga iaitu:

 • Amat baik
 • Baik
 • Sederhana
 • Lemah
 • Catitan

Paras rupa fizikal
Penampilan diri anda dari segi pakaian, paras rupa dan kekemasan diri.

Tingkah laku
Perlakuan am, pengawalan emosi, kejujuran, kesopanan, gaya dan ketenangan.

Kemahiran bertutur
Tenang, mudah difahami, kelancaran penyampaian, perbendaharaan kata dan pemilihan perkataan dan penyampaian yang jelas.

Keyakinan
Keyakinan diri, kematangan sikap dan pendapat, ketabahan dan kepastian.

Kewibawaan
Personaliti yang tegas lagi bertenaga, keupayaan untuk meyakinkan dan mempertahankan hujah.

Motivasi
Desakan atau kesungguhan, penyertaan dalam perbualan atau perbincangan dan tidak mudah mengalah.

Pembawaan
Kemesraan dan kemampuan bergaul, perangai, berfikiran luas dan kawalan emosi.

Kecerdasan
Keupayaan analitikal, kecekapan menjawab, mentaakul, membina dan berfikiran logik.

Pengetahuan
Berhubung dengan kelayakan dan pengalaman, isu semasa, isu-isu hangat masa kini.

Kesimpulan SOP Temuduga SPA 2023

Untuk menghadiri temuduga kerja kerajaan, anda perlu memastikan bahawa persediaan dilakukan dengan secukupnya.

Perlu diingat, sebaik sahaja anda melangkah masuk ke temuduga kerja kerajaan ini, ramai lagi calon-calon lain yang tidak terpilih. Jadi anda haruslah bersyukur dan membuat persediaan yang rapi untuk terus masuk ke dalam sektor awam ini.

Maklumat Tambahan Temuduga SPA 2023

Anda boleh terus dapatkan pakej rujukan yang telah banyak membantu calon-calon temuduga memasuki kerja kerajaan sejak tahun 2009 sehingga kini tahun 2023. Gunakan pengalaman kami selama 13 tahun bantu calon temuduga spa melalui rujukan. Terus dapatkan ebook Rahsia Lulus Temuduga Kerja Kerajaan di laman di bawah ini:

Rahsia Temuduga Kerajaan

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.