Penolong Pegawai Latihan Gred E29 KBS 2023, Kekosongan 4 & Simpanan 8

Jawatan kosong Penolong Pegawai Latihan Gred E29 di Kementerian Belia Dan Sukan (KBS) bagi tahun 2023. Hanya 4 kekosongan dan 8 simpanan ditawarkan kali ini.

Penolong Pegawai Latihan Gred E29 KBS 2023

PELUANG KERJAYA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

KEMENTERIAN BELIA DAN SUKAN

KUMPULAN PELAKSANA

DIPLOMA/DIPLOMA KEMAHIRAN MALAYSIA

PENOLONG PEGAWAI LATIHAN GRED E29
KEKOSONGAN: 4
SIMPANAN: 8

Tarikh tutup permohonan adalah pada 25 September 2023 (Isnin), jam 11.59 malam

Untuk memohon, sila klik pautan Borang SPA9 ini https://spa9.spa.gov.my/login.

Sumber: Facebook Page SPA

Deskripsi Tugas Penolong Pegawai Latihan Gred E29

Bertanggungjawab mengajar secara teori dan amali di dalam salah satu bidang yang berkenaan.

Syarat Lantikan Wajib

– Warganegara Malaysia

– Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan

Syarat Lantikan

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED E19:

Kelayakan Masuk:Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)
Bidang/Kelayakan Khusus:Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Kepujian dalam
subjek Perdagangan pada peringkat peperiksaan tersebut
Gaji Permulaan:E19: RM1,353.00

ATAU

Kelayakan Masuk:Sijil Vokasional Malaysia
Bidang/Kelayakan Khusus:Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang
diiktiraf oleh Kerajaan
Gaji Permulaan:E19: RM1,353.00

ATAU

Kelayakan Masuk:Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil
Bidang/Kelayakan Khusus:Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Perdagangan
Malaysia dalam perakaunan peringkat tertinggi
Gaji Permulaan:E19: RM1,409.40

ATAU

Kelayakan Masuk:Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
Bidang/Kelayakan Khusus:Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran
Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya
Gaji Permulaan:E19: RM1,409.40

ATAU

Kelayakan Masuk:Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
Bidang/Kelayakan Khusus:Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran
Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya
Gaji Permulaan:E19: RM1,465.80

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED E29 :

Kelayakan Masuk:Diploma Kemahiran Malaysia
Bidang/Kelayakan Khusus:Diploma Kemahiran Malaysia dalam bidang berkaitan
yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang
diiktiraf setaraf dengannya
Gaji Permulaan:E29: RM1,624.00

ATAU

Kelayakan Masuk:Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia
Bidang/Kelayakan Khusus:Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia dalam bidang
berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan
yang diiktiraf setaraf dengannya
Gaji Permulaan:E29: RM1,643.40

ATAU

Kelayakan Masuk:Diploma
Bidang/Kelayakan Khusus:diploma dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
Gaji Permulaan:E29: RM1770.95

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED E41:

Kelayakan Masuk:Ijazah Sarjana Muda
Bidang/Kelayakan Khusus:ijazah sarjana muda yang diiktiraf oleh Kerajaan
daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau
kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
Gaji Permulaan:E41: RM2,083.00

ATAU

Kelayakan Masuk:Ijazah Sarjana Muda Kepujian
Bidang/Kelayakan Khusus:ijazah sarjana muda kepujian yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
Gaji Permulaan:E41: RM2,286.57

ATAU

Kelayakan Masuk:Ijazah Sarjana Muda
Bidang/Kelayakan Khusus:Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
Gaji Permulaan:E41: RM2,490.99

ATAU

Kelayakan Masuk:Ijazah Sarjana Muda
Bidang/Kelayakan Khusus:Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya
Gaji Permulaan:E41: RM2,797.62

ATAU

Kelayakan Masuk:Badan Profesional
Bidang/Kelayakan Khusus:Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas Perakaunan yang
diiktiraf oleh Kerajaan
Gaji Permulaan:E41: RM2,797.62

ATAU

Kelayakan Masuk:Ijazah Sarjana Muda
Bidang/Kelayakan Khusus:Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh
Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan
serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Ikhtisas
Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan
Gaji Permulaan:E41: RM2,899.83

ATAU

Kelayakan Masuk:Badan Profesional
Bidang/Kelayakan Khusus:Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia
Gaji Permulaan:E41: RM3,002.03

DAN

Syarat Lantikan Tambahan:
Syarat Bahasa Melayu:Kepujian di peringkat SPM/SVM

DAN 

Bidang Kelayakan Akademik:
Bidang Lain:

Bidang Pengkhususan
(Ditetapkan oleh Jabatan)

i. Bakeri
ii. Bakeri dan Konfeksionari
iii. Chef Training/Latihan Chef/Seni Kulinari
iv. International Hospitality & Tourism Manage
v. Keusahawanan (Hospitality)
vi. Kulinari
vii. Pastri
viii. Pastri dan Bakeri
ix. Pemakanan dan Dietetik
x. Pendidikan Vokasional (Katering)
xi. Pengajian Teknologi Katering dan Penyajian
xii. Pengurusan dan Perkhidmatan Makanan Halal
xiii. Pengurusan Hospitaliti
xiv. Pengurusan Hospitaliti dan Pelancongan
xv. Pengurusan Hotel dan Katering
xvi. Pengurusan Hotel dan Pelancongan
xvii. Pengurusan Hotel dan Perkhidmatan Makanan Halal
xviii. Pengurusan Institusi dan Penyediaan Makanan
xix. Pengurusan Perkhidmatan Makanan
xx. Pengurusan Perkhidmatan Makanan dan Restoran
xxi. Pengurusan Seni Kulinari
xxii. Pengurusan Operasi Perhotelan
xxiii. Penyediaan Makanan
xxiv. Penyediaan Makanan dan Kulinari
xxv. Perkhidmatan Makanan (Amalan Halal)
xxvi. Perkhidmatan Penyediaan dan Pembuatan Makanan
xxvii. Sains Makanan (Perkhidmatan Makanan dan Pemakanan)

Keperluan Tambahan

Hanya calon yang telah memperoleh diploma/diploma kemahiran Malaysia yang diiktiraf dan disahkan oleh senat/jawatankuasa berkaitan pada atau sebelum tarikh tutup iklan sahaja layak memohon selaras dengan syarat skim perkhidmatan.

CONTOH SOALAN PENOLONG PEGAWAI LATIHAN GRED E29

Note** Format exam rasmi adalah bergantung kepada SPA. Format exam sebenar akan diketahui setelah panggilan exam dibuat oleh pihak SPA.

CONTOH SOALAN PENGETAHUAN AM

Untuk menjawab soalan Pengetahuan Am. Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkenaan hal-hal yang berkaitan dengan Pentadbiran kerajaan, dasar-dasar kerajaan & Polisi kementerian, Isu-isu semasa dalam & luar negeri, Perlembagaan Malaysia, pengurusan teknologi maklumat & komunikasi, undang-undang, bidang sains, bidang sosial, bidang sukan, bidang agama dan lain-lain perkembangan semasa. Item yang disediakan mempunyai cakupan yang luas. Item akan ditarafkan kepada pengetahuan am yang sepatutnya diketahui oleh rakyat Malaysia. Calon yang peka dengan perkembangan dunia melalui IT dan teknologi semasa, suratkhabar, majalah dan buku-buku akan dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Tujuan seksyen ini untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di dunia pada amnya dan Malaysia khasnya.

Contoh soalan:

1. Majlis Anti Pemerdagangan Orang (MAPO) mempunyai Unit Sekretariat yang berfungsi sebagai:

a) Bertanggung jawab sebagai frontline Kementerian dalam isu-isu antarabangsa.

b) Salah satu agensi utama di dalam isu hak asasi manusia kerana kebanyakan isu yang ditimbulkan adalah di bawah bidang tanggungjawab KDN.

c) Menjalankan tugas keurusetiaan bagi semua mesyuarat dan program di bawah Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran dan jawatankuasa-jawankuasa berkaitan.

d) Bertindak sebagai focal point bagi kerjasama dua hala KDN dengan negara-negara rantau Asia Tenggara dan negara luar.

Jawapan: C

2. Ketua dalam bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat Kementerian Dalam Negeri (KDN) ialah:

a) Setiausaha Bahagian Gred Khas C

b) Timbalan Setiausaha Bahagian Gred F54

c) Timbalan Setiausaha Bahagian Gred F52

d) Ketua Penolong Setiausaha Gred F48

Jawapan: A

3.  Kuasa Kerajaan Negeri terhadap Kerajaan Tempatan adalah seperti berikut KECUALI:

a) Menggubal dasar Kerajaan Tempatan

b) Mengawal status perbandaran

c) Melantik Datuk Bandar

d) Melantik ahli majlis

Jawapan: A

4. Berikut ialan Pindaan Perlembagaan yang memerlukan perkenan dari Majlis Raja-Raja:

I. Kewarganegaraan

II. Bahasa Kebangsaan

III. Akta Hasutan dan Kebebasan Bercakap

IV. Kuasa dan struktur Mahkamah Tinggi Borneo

a) I, II dan III

b) I, III dan IV

c) II, III dan IV

d) I, II dan IV

Jawapan: A

5. Mahkamah Keadilan Antarabangsa berfungsi sebagai:

a) Menyelesaikan pertikaian undang-undang yang diserahkan oleh ahli-ahli negara serta untuk memberi nasihat tentang soalan-soalan undang-undang yang diserahkan oleh alat-alat dan agensi-agensi antarabangsa yang diberi kuasa

b) Memastikan bahawa wilayah-wilayah bukan perintah diri ditadbirkan melalui penjagaan kepentingan penduduk-penduduk serta keamanan dan keselamatan antarabangsa

c) Membantu Perhimpunan Agung untuk mempromosikan kerjasama dan perkembangan ekonomi dan sosial antarabangsa

d) Bertanggungjawab kepada pemeliharaan keamanan dan keselamatan antara negara-negara

Jawapan: A

CONTOH SOALAN DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Soalan-soalan yang diajukan dalam seksyen ini adalah berkenaan kemahiran logik, menginterpretasi dan analisis data dan konsep Matematik yang hanya merangkumi silibus SPM. Melalui pemerhatian yang dilakukan juga, kami cerakinkan soalan dalam Seksyen A ini kepada 4 bahagian utama iaitu;

  • Penyelesaian Masalah
  • Menginterpretasi Data
  • Soalan Matematik
  • Pemerhatian dan Logik (lebih kurang IQ test)

Contoh Soalan:

Soo Beng mempunyai 280 biji buah ciku. Dia menyimpan 1/7 daripada jumlah keseluruhan buah ciku untuk dirinya dan bakinya dibahagikan sama rata kepada rakannya iaitu Kamini, Atan dan Julius. Berapakah biji buah ciku yang diperoleh oleh setiap rakannya ?

a) 40 biji

b) 60 biji

c)70 biji

d) 80 biji

CONTOH SOALAN KEFAHAMAN BAHASA INGGERIS

Seksyen penilaian Bahasa Inggeris pernah ada antara tahun 2009/2010 dan selepas itu dibuang. Tetapi sejak tahun 2019 ini seksyen ini umpama seksyen wajib dalam penilaian SPA. Ianya tidak susah, Cuma elok jika anda tahu bagaimana ianya dinilai juga. Kami berikan contoh soalan soalan dalam seksyen ini.

1. A man was killed when his truck rammed into a _________ car in the middle of a road in Kuantan.

A. stationary
B. stationery
C. stationnary
D. stationery

Jawapan: A

2. Which of these sentences has wrong prepositions?

A. Solihin got on a plane and managed to arrive on time.
B. There is some pie in the pan over the counter top.
C. Jeffry slept on the couch under the fan last night.
D. The stray dog ran across the busy road and jumped into the bush.

Jawapan: B

CONTOH SOALAN UJIAN PSIKOMETRIK PENOLONG PEGAWAI LATIHAN GRED E29

Penilaian ini sebenarnya adalah tambahan kepada peperiksaan yang mengukur kekuatan minda, ingatan dan kefahaman terhadap ilmu. Ujian Psikometrik pula lebih kepada instrumen untuk mengukur pola-pola tabiat dan tingkah laku seseorang.

Ianya penting untuk pihak kerajaan memilih mereka yang layak untuk jawatan tertentu.

Contoh soalan:

1. Saya suka memberi penerangan awal kepada pekerja bawahan saya sebelum mereka melakukan kerja harian.

A. Setuju       B. Tidak Setuju

Jawapan: A. Setuju

2. Saya suka menegur pekerja bawahan saya di khalayak ramai.

A. Ya       B. Tidak

Jawapan B. Tidak

3. Saya akan rasa gentar setiap kali mesyuarat tergempar diadakan.

A. Ya       B. Tidak

Jawapan B. Tidak

4. Jika terdapat kecemasan semasa dalam perjalanan ke pejabat, saya akan serta-merta memaklumkan kepada ketua saya.

A. Setuju       B. Tidak Setuju

Jawapan A. Setuju

EBOOK RUJUKAN


RUJUKAN LENGKAP UJIAN PSIKOMETRIK PENOLONG PEGAWAI LATIHAN GRED E29 2023

Kenapa para calon wajib ada rujukan ni?

  • Faham dengan jelas apa yang dinilai dalam Ujian Psikometrik 2023 ini
  • Jimat masa anda. Calon lain tak tahu nak study apa tapi anda dah tahu!
  • 200 Contoh Soalan & Jawapan untuk mudah kefahaman anda tentang ujian ini
  • Tip jawab soalan. Cara jawab soalan supaya tak tersasar
  • Perangkap-perangkap PSIKOMETRIK
  • Apa yang bakal menggagalkan PSIKOMETRIK anda

Lagi contoh soalan psikometrik di sini: https://www.ptdexam.com/contoh-soalan-ujian-psikometrik-jawapan-disediakan/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DIGIMARKT. - Every business needs a strategy and we are here to help you with the best digital marketing solution.

About Us

DIGIMARKT. is a digital marketing company which provide all of online marketing solutions to help every business to grow bigger and gain more profits. Besides, we also offer a training for every customer that have interest in digital marketing.

Our Mission

Provide the best solution for business in digital marketing with every possible methods like advertisements, seo, etc.

Our Plan

Help every business to grow with our work and also doing research for more digital marketing methods including the trends.

Our Vision

To be a pioneer of digital marketing company online with 100% success rate in customer satisfaction.

Services

We provide almost complete methods to do in digital marketing, you can contact us and get a consultation for which method suits your business.

Google Advertising

We are ready to help you with google advertising to grow your business in search engine

Guest Post

We have access to big traffic news or blog websites that will help you promote your business

3rd Party Advertising

We will provide the best advertising with our 3rd party partner which have more than 1 million traffic a day

Search Engine Optimization

We will create a website for you and do some SEO to get your site reach rank 1 in targeted keywords.

Social Media Advertising

We will create an advertisement on facebook / instagram / tiktok / etc.

Viral Advertising

This is our new method which effectively for local advertising.

Call To Action

Don't Hesitate to Contact Us! We Are Here To Assists You 24/7

Call To Action

Our Skills

SEO 99%
Social Media Ads 99%
Google Ads 99%