Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred DV29 JPA 2023, Kekosongan untuk 5 jawatan

Jawatan kosong Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred DV29 di Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA) bagi tahun 2023. Terdapat 5 jawatan yang ditawarkan kekosongan. Permohonan dibuka sekarang!

Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred DV29 JPA 2023

PELUANG KERJAYA DALAM PERKHIDMATAN AWAM

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

KUMPULAN PELAKSANA

SIJIL/DIPLOMA

PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 BIDANG AWAM (BINAAN) – JURU PERANCANG
KEKOSONGAN: 1
SIMPANAN: 5
PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 [(BIDANG MEKANIKAL(PEMBUAT ACUAN DAN PEMOTONG)]
PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 [(BIDANG MEKANIKAL(PEMBUAT ACUAN DAN PEMOTONG)]
KEKOSONGAN: 1
SIMPANAN: 5
PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 BIDANG AWAM (BINAAN) – REKA BENTUK LANDSKAP
KEKOSONGAN: 1
SIMPANAN: 5
PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 BIDANG MEKANIKAL – AUTOMOTIF
KEKOSONGAN: 7
SIMPANAN: 35
PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 BIDANG AWAM (BINAAN) – LUKISAN PELAN SENI BINA
PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 BIDANG AWAM (BINAAN) – LUKISAN PELAN SENI BINA
KEKOSONGAN : 1
SIMPANAN: 5

Tarikh tutup permohonan adalah pada 13 Ogos 2023 (Ahad), jam 11.59 malam

Untuk memohon, sila klik pautan Borang SPA9 ini https://spa9.spa.gov.my/login.

Sumber: Facebook Page SPA

Deskripsi Tugas Penolong Pegawai Latihan Vokasional Gred DV29

 • Mengendalikan dan menyediakan latihan termasuk menyediakan pelan mengajar, kertas penerangan, kertas kerja, kertas tugas dan alat-alat bantuan mengajar serta memastikan pencapaian kemahiran oleh pelatih-pelatih, mengajar dalam amali dan teori.
 • Mengawas pengajar-pengajar dan pelatih semasa di bengkel seperti dari segi kebersihan, keselamatan dalam penggunaan alat-alat dan perkakas serta berdisiplin semasa latihan.
 • Menyelenggara keperluan bahan-bahan ujian.
 • Menyelia dan mengurus semua ujian-ujian dan menyelia laporan-laporan kemajuan dan ujian-ujian pelatih.
 • Menyelia semua hal ehwal latihan yang berkenaan dengan ketukangan termasuk keselamatan bengkel, kebersihan dan kerosakannya.
 • Bertanggungjawab di atas penyediaan inventori dan keluar masuk bagi semua barang-barang di bawah kawalan.
 • Merancang penyusunan mesin-mesin dan alat-alat perkakasan di bahagian-bahagian di bawah jagaannya.
 • Mengesyor pembelian alat-alat baru supaya mutu latihan dikemaskini.
 • Merancang pembahagian tugas-tugas dan jadual minggu mengikut program latihan pelatih di kalangan pengajar di bawah penyeliaannya.
 • Merancang dan membuat permohonan bekalan bahan-bahan di bengkel berdasarkan latihan dan mengemukakan kepada Ketua Bahagian.
 • Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan dari semasa ke semasa.

Syarat Lantikan

– Warganegara Malaysia

– Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan.

Syarat Lantikan Wajib

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DV19 :

Kelayakan Masuk:Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
Bidang/Kelayakan Khusus:Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Permulaan:RM1435.12

ATAU

Kelayakan Masuk:Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
Bidang/Kelayakan Khusus:Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Permulaan:RM1493.24

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DV21 :

Kelayakan Masuk:Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) dan Pengalaman
Bidang/Kelayakan Khusus:memenuhi syarat lantikan ke Gred DV19; dan
mempunyai tahap pengalaman/kemahiran dan kemampuan mengajar bidang-bidang ketukangan berkenaan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik.
Gaji Permulaan:RM2271.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DV29 :

Kelayakan Masuk:Sijil
Bidang/Kelayakan Khusus:sijil teknologi kejuruteraan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Permulaan:RM1549.00

ATAU

Kelayakan Masuk:Sijil Politeknik
Bidang/Kelayakan Khusus:sijil kejuruteraan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Permulaan:RM1549.00

ATAU

Kelayakan Masuk:Diploma Kemahiran Malaysia
Bidang/Kelayakan Khusus:Diploma Kemahiran Malaysia dalam bidang kejuruteraan atau teknologi kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Permulaan:RM1624.20

ATAU

Kelayakan Masuk:Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia
Bidang/Kelayakan Khusus:Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia dalam bidang kejuruteraan atau teknologi kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Permulaan:RM1699.40

ATAU

Kelayakan Masuk:Diploma
Bidang/Kelayakan Khusus:diploma teknologi kejuruteraan dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Permulaan:RM1784.80

ATAU

Kelayakan Masuk:Diploma
Bidang/Kelayakan Khusus:diploma dalam bidang kejuruteraan, seni bina, ukur bahan, ukur tanah atau ukur bangunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Permulaan:RM1,860.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DV35, DV37, DV39 :

Kelayakan Masuk:Sijil atau Diploma Kemahiran Malaysia atau Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia atau Diploma
Bidang/Kelayakan Khusus:memenuhi syarat lantikan ke Gred DV29; dan
mempunyai tahap pengalaman/kemahiran dan kemampuan mengajar bidang-bidang ketukangan berkenaan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik.
Gaji Permulaan:DV35: RM3225.00
DV37: RM3,630.00
DV39: RM5,015.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DV41 :

Kelayakan Masuk:Ijazah Sarjana Muda Kepujian
Bidang/Kelayakan Khusus:ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang teknologi kejuruteraan atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Permulaan:RM2,322.00

ATAU

Kelayakan Masuk:Ijazah Sarjana Muda Kepujian
Bidang/Kelayakan Khusus:ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang kejuruteraan, seni bina, ukur bahan, ukur tanah, ukur bangunan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
Gaji Permulaan:RM2529.00

KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED DV43, DV47, DV51, DV53 :

Kelayakan Masuk:
Bidang/Kelayakan Khusus:memenuhi syarat lantikan ke Gred DV41; dan
mempunyai tahap pengalaman/kemahiran dan kemampuan mengajar bidang-bidang ketukangan berkenaan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik.
Gaji Permulaan:DV43: RM3,608.00
DV47: RM5,208.00
DV51: RM5,857.00
DV53: RM6,179.00

DAN

Syarat Lantikan Tambahan:
Syarat Bahasa Melayu:Kepujian di peringkat SPM/SVM

DAN 

Bidang Kelayakan Akademik:
Bidang Lain:

CONTOH SOALAN PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29

Note** Format exam rasmi adalah bergantung kepada SPA. Format exam sebenar akan diketahui setelah panggilan exam dibuat oleh pihak SPA.

CONTOH SOALAN PENGETAHUAN AM

Untuk menjawab soalan Pengetahuan Am. Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkenaan hal-hal yang berkaitan dengan Pentadbiran kerajaan, dasar-dasar kerajaan & Polisi kementerian, Isu-isu semasa dalam & luar negeri, Perlembagaan Malaysia, pengurusan teknologi maklumat & komunikasi, undang-undang, bidang sains, bidang sosial, bidang sukan, bidang agama dan lain-lain perkembangan semasa. Item yang disediakan mempunyai cakupan yang luas. Item akan ditarafkan kepada pengetahuan am yang sepatutnya diketahui oleh rakyat Malaysia. Calon yang peka dengan perkembangan dunia melalui IT dan teknologi semasa, suratkhabar, majalah dan buku-buku akan dapat menjawab soalan yang dikemukakan. Tujuan seksyen ini untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di dunia pada amnya dan Malaysia khasnya.

Contoh soalan:

1. Majlis Anti Pemerdagangan Orang (MAPO) mempunyai Unit Sekretariat yang berfungsi sebagai:

a) Bertanggung jawab sebagai frontline Kementerian dalam isu-isu antarabangsa.

b) Salah satu agensi utama di dalam isu hak asasi manusia kerana kebanyakan isu yang ditimbulkan adalah di bawah bidang tanggungjawab KDN.

c) Menjalankan tugas keurusetiaan bagi semua mesyuarat dan program di bawah Majlis Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran dan jawatankuasa-jawankuasa berkaitan.

d) Bertindak sebagai focal point bagi kerjasama dua hala KDN dengan negara-negara rantau Asia Tenggara dan negara luar.

Jawapan: C

2. Ketua dalam bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat Kementerian Dalam Negeri (KDN) ialah:

a) Setiausaha Bahagian Gred Khas C

b) Timbalan Setiausaha Bahagian Gred F54

c) Timbalan Setiausaha Bahagian Gred F52

d) Ketua Penolong Setiausaha Gred F48

Jawapan: A

3.  Kuasa Kerajaan Negeri terhadap Kerajaan Tempatan adalah seperti berikut KECUALI:

a) Menggubal dasar Kerajaan Tempatan

b) Mengawal status perbandaran

c) Melantik Datuk Bandar

d) Melantik ahli majlis

Jawapan: A

4. Berikut ialan Pindaan Perlembagaan yang memerlukan perkenan dari Majlis Raja-Raja:

I. Kewarganegaraan

II. Bahasa Kebangsaan

III. Akta Hasutan dan Kebebasan Bercakap

IV. Kuasa dan struktur Mahkamah Tinggi Borneo

a) I, II dan III

b) I, III dan IV

c) II, III dan IV

d) I, II dan IV

Jawapan: A

5. Mahkamah Keadilan Antarabangsa berfungsi sebagai:

a) Menyelesaikan pertikaian undang-undang yang diserahkan oleh ahli-ahli negara serta untuk memberi nasihat tentang soalan-soalan undang-undang yang diserahkan oleh alat-alat dan agensi-agensi antarabangsa yang diberi kuasa

b) Memastikan bahawa wilayah-wilayah bukan perintah diri ditadbirkan melalui penjagaan kepentingan penduduk-penduduk serta keamanan dan keselamatan antarabangsa

c) Membantu Perhimpunan Agung untuk mempromosikan kerjasama dan perkembangan ekonomi dan sosial antarabangsa

d) Bertanggungjawab kepada pemeliharaan keamanan dan keselamatan antara negara-negara

Jawapan: A

CONTOH SOALAN DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Soalan-soalan yang diajukan dalam seksyen ini adalah berkenaan kemahiran logik, menginterpretasi dan analisis data dan konsep Matematik yang hanya merangkumi silibus SPM. Melalui pemerhatian yang dilakukan juga, kami cerakinkan soalan dalam Seksyen A ini kepada 4 bahagian utama iaitu;

 • Penyelesaian Masalah
 • Menginterpretasi Data
 • Soalan Matematik
 • Pemerhatian dan Logik (lebih kurang IQ test)

Contoh Soalan:

Soo Beng mempunyai 280 biji buah ciku. Dia menyimpan 1/7 daripada jumlah keseluruhan buah ciku untuk dirinya dan bakinya dibahagikan sama rata kepada rakannya iaitu Kamini, Atan dan Julius. Berapakah biji buah ciku yang diperoleh oleh setiap rakannya ?

a) 40 biji

b) 60 biji

c)70 biji

d) 80 biji

CONTOH SOALAN KEFAHAMAN BAHASA INGGERIS

Seksyen penilaian Bahasa Inggeris pernah ada antara tahun 2009/2010 dan selepas itu dibuang. Tetapi sejak tahun 2019 ini seksyen ini umpama seksyen wajib dalam penilaian SPA. Ianya tidak susah, Cuma elok jika anda tahu bagaimana ianya dinilai juga. Kami berikan contoh soalan soalan dalam seksyen ini.

1. A man was killed when his truck rammed into a _________ car in the middle of a road in Kuantan.

A. stationary
B. stationery
C. stationnary
D. stationery

Jawapan: A

2. Which of these sentences has wrong prepositions?

A. Solihin got on a plane and managed to arrive on time.
B. There is some pie in the pan over the counter top.
C. Jeffry slept on the couch under the fan last night.
D. The stray dog ran across the busy road and jumped into the bush.

Jawapan: B

CONTOH SOALAN UJIAN PSIKOMETRIK PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29

Penilaian ini sebenarnya adalah tambahan kepada peperiksaan yang mengukur kekuatan minda, ingatan dan kefahaman terhadap ilmu. Ujian Psikometrik pula lebih kepada instrumen untuk mengukur pola-pola tabiat dan tingkah laku seseorang.

Ianya penting untuk pihak kerajaan memilih mereka yang layak untuk jawatan tertentu.

Contoh soalan:

1. Saya suka memberi penerangan awal kepada pekerja bawahan saya sebelum mereka melakukan kerja harian.

A. Setuju       B. Tidak Setuju

Jawapan: A. Setuju

2. Saya suka menegur pekerja bawahan saya di khalayak ramai.

A. Ya       B. Tidak

Jawapan B. Tidak

3. Saya akan rasa gentar setiap kali mesyuarat tergempar diadakan.

A. Ya       B. Tidak

Jawapan B. Tidak

4. Jika terdapat kecemasan semasa dalam perjalanan ke pejabat, saya akan serta-merta memaklumkan kepada ketua saya.

A. Setuju       B. Tidak Setuju

Jawapan A. Setuju

EBOOK RUJUKAN


RUJUKAN LENGKAP UJIAN PSIKOMETRIK PENOLONG PEGAWAI LATIHAN VOKASIONAL GRED DV29 2023

Kenapa para calon wajib ada rujukan ni?

 • Faham dengan jelas apa yang dinilai dalam Ujian Psikometrik 2023 ini
 • Jimat masa anda. Calon lain tak tahu nak study apa tapi anda dah tahu!
 • 200 Contoh Soalan & Jawapan untuk mudah kefahaman anda tentang ujian ini
 • Tip jawab soalan. Cara jawab soalan supaya tak tersasar
 • Perangkap-perangkap PSIKOMETRIK
 • Apa yang bakal menggagalkan PSIKOMETRIK anda

Lagi contoh soalan psikometrik di sini: https://www.ptdexam.com/contoh-soalan-ujian-psikometrik-jawapan-disediakan/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.