Tugas Pembantu Perikanan G19, Syarat Lantikan & Tangga Gaji

Pembantu Perikanan G19, jawatan ini kumpulan pelaksana yang ada dalam kementerian/jabatan Pentadbiran Kerajaan Negeri Sembilan, Melaka, Pulau Pinang dan Perlis

Tugas Pembantu Perikanan G19

Mentadbir aktiviti ternak air dan perancangan, pelaksanaan dan pengawasan serta khidmat nasihat hal benih ikan dan penyakit ikan.

Syarat Lantikan Pembantu Perikanan G19

 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  • warganegara Malaysia;
  • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
   • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred G19: RM1,357.00); atau
   • Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred G19: RM1,357.00); atau
   • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred G19: RM1,413.40); atau
   • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji permulaan ialah pada Gred G19: RM1,469.80).
 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Tangga Gaji

GAJI MINIMUMGAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM1,357.00RM4,008.00RM100.00

Sumber: SPA

Telegram

Link telegram: https://t.me/pembantuperikanan19

Group Whatsapp

Group1: https://chat.whatsapp.com/E0hct8Wem3P4SCEALqxBG3

Contoh Soalan Peperiksaan Pembantu Perikanan Gred G19

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.