6 Contoh Soalan Penolong Pegawai Siasatan P29

Contoh Soalan Penolong Pegawai Siasatan P29

Penolong Pegawai Siasatan P29 adalah dari jabatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Peperiksaan online akan diadakan pada 15 Januari ini.

Seksyen A: Daya Menyelesaikan Masalah

1. Hanim membeli 50 kotak coklat dan setiap kotak mengandungi 215 biji gula-gula. Hanim kemudiannya membungkus semua gula-gula itu secara sama banyak ke dalam 25 peket. Berapa biji coklatkah yang terdapat dalam setiap peket?

A. 325

B. 350

C. 425

D. 4302. Harga sebuah beg ialah RM 95 dan harga sebuah dompet ialah RM 11 kurang daripada harga sebuah beg. Kirakan jumlah harga bagi 22 buah beg dan 33 buah dompet yang sama.

A. RM 2,090

B. RM 4,862

C. RM 4,983

D. RM 4,762

3. Sebuah kedai kek boleh menghasilkan 300 biji kek mufin dalam masa sejam. Jika kilang itu boleh menjual 3500 biji kek mufin sehari, berapakah masa yang diperlukan untuk menghasilkan kek mufin itu dalam masa satu minggu?

A.   51 jam 20 min

B.   16 jam 40 min

C.  100 jam 20 min

D.  81 jam 40 min

Seksyen B: Kefahaman Bahasa Inggeris

1. A man was killed when his truck rammed into a _________ car in the middle of a road in Kuantan.

A. stationary

B. stationery

C. stationnary

D. stationery

2. Which of these sentences has wrong prepositions?

A. Solihin got on a plane and managed to arrive on time.

B. There is some pie in the pan over the counter top.

C. Jeffry slept on the couch under the fan last night.

D. The stray dog ran across the busy road and jumped into the bush.

3. “The leaves on the tree outside my window was linked by the branches in between them.”Which word needs to be changed?

A. leaves

B. was

C. linked

D. them


Download contoh soalan penuh bersama jawapan di telegram ini: https://t.me/ppsp29

Tugas Penolong Pegawai Siasatan P29

 1. Aspek Siasatan
 2. Aspek Perisikan
 3. Aspek Pendidikan Masyarakat
 4. Aspek Pemeriksaan dan Perundingan
 5. Aspek Perundangan dan Pendakwaan
 6. Aspek Penyelidikan dan Perancangan
 7. Aspek Latihan
 8. Aspek Keselamatan
 9. Aspek Pengurusan Sumber Manusia dan Pentadbiran Am

Syarat lantikan Penolong Pegawai Siasatan P29

 1. Diploma dalam bidang pengajian perniagaan, perakaunan, undang-undang atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred P29 : RM1,824.00)
 2. Diploma dalam bidang kejuruteraan, ukur bahan atau seni bina yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji Permulaan pada Gred P29 : RM1,863.82)

Syarat Bahasa Melayu
Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Kementerian / Jabatan yang terlibat

Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM

Jadual gaji Penolong Pegawai Siasatan P29

GREDGAJI MINIMUMGAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
P29RM1,824.00RM5,801.00RM150.00

Credit: SPA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.