Penolong Pegawai Penyelidik Q29 – Jawatan Kosong, Deskripsi Tugas, Syarat Lantikan & Tangga Gaji

penolong pegawai penyelidik q29

Permohonan untuk jawatan Penolong Pegawai Penyelidik Q29 telah dibuka. Terdapat 1 kekosongan dan 10 simpanan yang ditawarkan.

Tarikh tutup permohonan : 24 Mac 2020 (Selasa) jam 11.59 malam

Link untuk memohon: https://putra12.spa.gov.my/spa8new/login.jsp

Deskripsi Tugas Penolong Pegawai Penyelidik Q29

Membantu Pegawai Penyelidik Gred Q3 dalam perancangan projek penyelidikan, pengendalian projek penyelidikan, mengumpul, merekod maklumat dan menganalisis data-data projek serta penyediaan peralatan projek penyelidikan.

Syarat Lantikan

 • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
  1. warganegara Malaysia;
  2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
   1. Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan dan mendapat Prinsipal dalam subjek Matematik atau salah satu subjek sains
    (Gaji Permulaan pada Gred Q29 : RM1,496.00); atau
   2. Sijil dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred Q29 : RM1,496.00); atau
   3. Sijil Pertanian atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
    (Gaji Permulaan pada Gred Q29 : RM1,496.00);atau
   4. Diploma dalam bidang sains yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred Q29 : RM1,774.37); atau
   5. Diploma dalam bidang kejuruteraan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred Q29 : RM1,849.57); atau
   6. Diploma Sains Veterinar/ Haiwan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
    (Gaji Permulaan pada Gred Q29 : RM1,924.77).
 • Syarat Bahasa Melayu
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Syarat Peningkatan Secara Lantikan
  Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Penyelidik adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Peningkatan Secara Lantikan ke jawatan Penolong Pegawai Penyelidik Gred Q29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:
  1. mempunyai kelayakan di perenggan 1 (c); atau
  2. lulus Peperiksaan Khas; dan

had umur pelantikan:

 1. berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 55 atau 56 tahun; atau
 2. berumur kurang dari 56 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 58 tahun; atau
 3. berumur kurang dari 58 tahun pada tarikh lantikan bagi pegawai yang umur persaraan paksa 60 tahun.

Tangga Gaji Penolong Pegawai Penyelidik Q29

GAJI MINIMUMGAJI MAKSIMUMKADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM1,496.00RM5,676.00RM145.00

Sumber: SPA

Contoh Soalan Penolong Pegawai Penyelidik Q29

Contoh soalan untuk jawatan ini boleh didapati di page facebook ini:
https://www.facebook.com/panduanpeperiksaankerjakerajaan

atau whatsapp di 01156397821 (Mohd Hafiz) (Whatsapp Only)

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.