Contoh Soalan Penerbit Rancangan B29 & B41, nota ringkas dan format peperiksaan 2018

Contoh soalan Penerbit Rancangan B29 & B41, nota ringkas dan format peperiksaan 2018 | Minggu peperiksaan memasuki perkhidmatan dalam kerajaan kembali lagi. Adakah anda telah dipanggil untuk mengikuti peperiksaan Penerbit Rancangan B29 & B41? Jika belum anda boleh membuat semakan di link di bawah:-

Update: Rujukan telah dibuka! Anda boleh download di link ini 

 http://jvsecurepay.com/affiliates/penerbit/30

Semakan

Penerbit Rancangan B29 ⇒ http://e-semakanbcc.spa.gov.my/penerbitb29/

Penerbit Rancangan B41 ⇒ http://e-semakanbcc.spa.gov.my/penerbitb41/

Maklumat jadual peperiksaan online

Peperiksaan online memasuki perkhidmatan penerbit rancangan gred B41

Tarikh peperiksaan: 26 Januari 2018 (Jumaat)

Masa: 8 malam – 9.15 malam

****************************************************************************

Peperiksaan online memasuki perkhidmatan penerbit rancangan gred B29

Tarikh peperiksaan: 26 Januari 2018 (Jumaat)

Masa:  8 malam – 9.15 malam

*  Peperiksaan online memasuki perkhidmatan penerbit rancangan gred B41 akan dijalankan serentak dengan Peperiksaan online memasuki perkhidmatan penerbit rancangan gred B41. Bagi calon-calon yang layak menduduki kedua-dua peperiksaan, anda hanya perlu menduduki satu (1) peperiksaan sahaja iaitu Peperiksaan online memasuki perkhidmatan penerbit rancangan gred B41.

Syarat ujian khas
Calon lantikan adalah dikehendaki lulus Ujian Khas bagi menentukan kesesuaian mutu dan tahap bakat, kebolehan dan daya kreativiti dalam bidang perfileman dan/atau penerbitan rancangan radio atau televisyen termasuk pementasan, teater, drama, hiburan, ehwal semasa dan lain-lain sebelum lantikan seperti yang ditetapkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan.

Deskripsi tugas
Bertanggungjawab dan mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan jelas dan lancar, menerbit rancangan kategori berat dalam bentuk rencana, dokumentari, majalah dan hiburan. Berkebolehan menguasai Bahasa Malaysia dan berkemampuan membuat analisis perkembangan semasa tanah air dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan juga antarabangsa.

Contoh soalan Penerbit Rancangan B29 & B41

**DISCLAIMER**

PTDEXAM.COM/BLOG tiada kaitan dengan pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). Apa yang PTDEXAM.COM/BLOG sediakan adalah bantuan persediaan calon untuk menduduki peperiksaan. Soalan yang disediakan bukan SOALAN BOCOR jauh sekali soalan sebenar peperiksaan. Ianya lebih kepada contoh soalan untuk memudahkan persediaan calon dilengkapi bersama nota-nota persediaan. 

 .

Contoh soalan Pengetahuan Am

Pengetahuan Am Soalan-soalan dalam seksyen ini adalah berbentuk aneka pilihan 4 pilihan jawapan. Calon-calon dikehendaki menjawab semua soalan yang disediakan. Soalan bagi Seksyen A adalah menguji pengetahuan calon mengenai bidang-bidang berikut:

i. Kenegaraan

ii. Isu-isu semasa

iii. Ekonomi

iv. Sosio Budaya

v. Media

vi. Hiburan

vii. Sukan

Sebagai badan penyiaran kerajaan, Radio Televisyen Malaysia (RTM) mempunyai peranan dan tanggungjawab yang berat. Antara berikut, yang manakah bukan peranan RTM?
A. Menyebarkan informasi kepada masyarakat
B. Usaha memajukan daya pemikiran penduduk di kawasan bandar = Jawapan
C. Bergiat cergas di arena penyiaran antarabangsa
D. Memastikan mutu penyiaran yang tinggi

.

Contoh soalan Karangan

Calon akan diberi enam tajuk mengenai isu-isu semasa dan dikehendaki menulis 2 karangan. Satu dalam Bahasa Melayu dan satu lagi dalam bahasa/ dialek lain yang ditentukan tertakluk kepada keperluan jabatan. Setiap karangan tidak melebihi 300 patah perkataan.

Contoh: Jika anda diarah untuk menerbitkan sebuah rancangan televisyen yang berkonsepkan hiburan untuk remaja berbilang kaum, apakah cadangan anda untuk menjayakan rancangan ini?

.

Contoh soalan Terjemahan

Calon-calon akan diberi dua petikan karangan yang mengandungi lebih kurang 100 patah perkataan setiap satu. Satu petikan karangan dalam Bahasa Melayu dan satu lagi dalam Bahasa Inggeris/ Bahasa Lain yang ditentukan tertakluk kepada keperluan jabatan.

Petikan Karangan A – Bahasa Melayu Petikan karangan ini hendaklah diterjemahkan ke Bahasa Inggeris atau satu bahasa yang ditentukan.

Petikan Karangan B – Bahasa Inggeris dan Bahasa Lain. Petikan karangan ini hendaklah diterjemahkan ke Bahasa Melayu.

Terjemahan dari Bahasa Malaysia ke Bahasa Inggeris atau bahasa lain.

P’mbelajaran Sepanjang Hayat

Pembelajaran Sepanjang Hayat ini telah mula dibudayakan oleh beberapa buah negara luar terutamanya di negara-negara maju dan negara perindustrian baik di Barat mahup/n di Timur. Di negara Kesatuan Eropah misalnya, The Lisbon European Council pada bulan Mac 2000 telah menetapkan strategi dan matlamat untuk menjadikan masyarakat di negara Kesatuan Eropah sebagai masyarakat berilmu yang kompetitif dan dinamik pada peringkat global. Antara strategi yang diambil ialah menyediakan peluang pembelajaran dan latihan yang berterusan. Manakala di negara Jepun, Kementerian Pendidikan, Sains Sukan dan Kebudayaannya telah menubuhkan Biro Pembelajaran Sepanjang Hayat pada tahun 1988 dan undang-undang khusus mengenai pelaksanaan Pembelajaran Sepanjang Hayat. Sementara di Republik Korea pula, beberapa strategi telah dilaksanakan. Antaranya ialah menjadikan pembelajaran berpusatkan pelajar, perkongsian dengan semua institusi yang menawarkan program Pembelajaran Sepanjang Hayat tersebut dan memusatkan pembelajaran kepada komuniti tempatan.

.

Nota ringkas dan format peperiksaan 2018

Antara yang terkandung dalam Rujukan Peperiksaan Penerbit Rancangan B29 & B41:-

  • Penerangan format secara terperinci
  • Contoh soalan dan jawapan setiap seksyen
  • Cara menjawab soalan
  • Nota rujukan pantas yang bakal jimatkan berpuluh jam masa anda study!
  • Latih tubi untuk anda prepare persediaan jalani exam sebenar
  • Nota-nota tambahan tentang Penerbit Rancangan B29 & B41

[wps_custom_form id=0]

Update: Rujukan telah dibuka! Anda boleh download di link ini 

 http://jvsecurepay.com/affiliates/penerbit/30

Rujukan bakal ‘live’ pada 20 Januari 2018. Sila join Channel Khas Telegram kami

***************************************************************

Link Telegram Khas Exam Penerbit Rancangan B29 & B41

https://t.me/penerbitrancanganb41

***************************************************************

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.