Contoh Soalan Exam PTD Pegawai Tadbir Diplomatik M41 2019

Contoh Soalan Exam PTD | Tahniah kepada semua calon yang terpilih ke exam ptd pada 16 Mei 2019 ini. Difahamkan peperiksaan kali ini mempunyai 3 seksyen iaitu seksyen A, seksyen B dan seksyen C.

Contoh Soalan Exam PTD
Contoh Soalan Exam PTD

Peperiksaan Khas ini bertujuan mengukur daya pemikiran serta kebolehan calon mengaplikasi maklumat yang diperolehi melalui latihan akademik, bacaan dan pengalaman. Calon-calon yang menduduki peperiksaan adalah dari pelbagai jurusan. Maka soalan-soalan yang dikemukakan meliputi pelbagai bidang dan mempunyai skop yang luas.

Matlamat Peperiksaan Khas ini adalah untuk mengukur kematangan pemikiran calon agar sesuai dengan kualiti serta potensi seorang Pegawai Tadbir dan Diplomatik.

Kelulusan Peperiksaan Khas ini merupakan satu daripada syarat lantikan ke skim tersebut. Di bawah merupakan beberapa contoh soalan untuk seksyen A, seksyen B dan seksyen C

SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM MENGENAI MALAYSIA DAN ALAM SEKELILING

Dalam seksyen ini calon dikehendaki mengetahui secara umum perkaraperkara berkaitan dengan pemerintahan di Malaysia dan juga perkaraperkara yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia / infrakstruktur, pentadbiran dan pembangunan wilayah / tanah / daerah/ tempatan, pengurusan sumber ekonomi, pengurusan sumber kewangan, hubungan antarabangsa & hal ehwal luar negeri, pengurusan teknologi maklumat & komunikasi, keselamatan dan pertahanan negara serta lainlain perkembangan.

Tujuan seksyen ini adalah untuk mengukur daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di dunia sekelilingnya pada amnya dan Malaysia khasnya.

Contoh Soalan Exam PTD

[wps_custom_form id=0]

SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Dalam seksyen B ini calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan menggunakan

(i) kemahiran logik

(ii) kemahiran menginterpretasi data

(iii) konsep-konsep matematik

(i) Kemahiran Logik Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan yang ada, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat-maklumat tersebut untuk memilih jawapan yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan Exam PTD
Contoh Soalan Exam PTD
Contoh Soalan Exam PTD

Seksyen C – Kefahaman Bahasa Inggeris

Jawapan: 1 (D) , 2 (C)

RUJUKAN PEPERIKSAAN PEGAWAI TADBIR DIPLOMATIK M41 VERSI 2019

Rujukan Peperiksaan PTD M41 dikeluarkan oleh Tim infokerjaya adalah satu-satunya rujukan terkini paling ‘up to date‘ di Malaysia. Dan ianya khas dibuat untuk sesi exam ptd 16 Mei 2019

Rujukan Peperiksaan PTD M41 2019
Rujukan Peperiksaan PTD M41 2019

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.